تماس با دبیرخانه
اراک - میدان امام خمینی(ره) - کمربندی شمالی - روبروی برق باختر - ستاد فرماندهی انتظامی استان مرکزی- عقیدتی سیاسی - کد پستی 388889684 - تلفن : 08621821820 پست الکترونیک : info@nisconf.ir/

محورهای همایش ناجا و جامعه اسلامی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظله العالی) :

 

1- مبانی نظری، رویکردها و ابعاد جامعه اسلامی در منظومه فکری مقام معظم رهبری

2- جایگاه جامعه اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی  و نقش ناجا و نقش ناجا  در تحقق جامعه اسلامی

3 - نقش  و جایگاه سازمانها، نهادها، مراکز نظامی و انتظامی ، آموزشی و فرهیختگان استان در تحقق جامعه اسلامی

4 - نقش و جایگاه ناجا در تحقق جامعه اسلامی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم استان رهبری(مدظله العالی)

5 - الزامات اجتماعی - فرهنگی ناجا در تحقق جامعه اسلامی

6 - ضرورت تحقق جامعه اسلامی در منظومه فکری امام خامنه ای (مدظله العالی)

7- تبیین اندیشه های انتظامی -امنیتی  مقام معظم فرماندهی کل قوا

 

ثبت شده در تاریخ : ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۸ ساعت : ۰۴:۳۰ - تعداد بازدید : 932