تماس با دبیرخانه
اراک - میدان امام خمینی(ره) - کمربندی شمالی - روبروی برق باختر - ستاد فرماندهی انتظامی استان مرکزی- عقیدتی سیاسی - کد پستی 388889684 - تلفن : 08621821820 پست الکترونیک : info@nisconf.ir/

 

دکتر عباسعلی شهیدی رئیس همایش و رئیس شورای سیاستگذاری

 دکتر مجتبی اسدپور دبیر همایش و عضو شورای سیاستگذاری همایش

 دکتر حبیب اله جوانمرد رئیس کمیته علمی و عضو شورای سیاستگذاری همایش

دکتر حسین کلانتری خلیل آباد عضو کمیته علمی و شورای سیاستگذاری  همایش

دکتر علی اکبر ملکی راد عضو کمیته علمی و شورای سیاستگذاری  همایش

دکتر فرزاد نوابخش رئیس کمیته داوران همایش

دکتر محمد رفیعی عضو کمیته علمی

دکتر عباس کریمی  عضو کمیته علمی

دکتر محمدرضا جلالی عضو کمیته علمی

دکتر ابراهیم آقامحمدی عضو کمیته علمی

دکتر داراب نبی زاده عضو کمیته علمی

دکتر اعظم رمضانی عضو کمیته علمی

دکتر علیرضا فقیهی عضو کمیته علمی

دکتر ناصر پورحسن عضو کمیته علمی

 

ثبت شده در تاریخ : ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۸ ساعت : ۰۴:۳۰ - تعداد بازدید : 229