تماس با دبیرخانه
اراک - میدان امام خمینی(ره) - کمربندی شمالی - روبروی برق باختر - ستاد فرماندهی انتظامی استان مرکزی- عقیدتی سیاسی - کد پستی 388889684 - تلفن : 08621821820 پست الکترونیک : info@nisconf.ir/

 

دکتر عباسعلی شهیدی 

دکتر حبیب اله جوانمرد

دکتر مجتبی اسدپور

دکتر فرزاد نوابخش

دکتر محمد رفیعی

دکتر علی اکبر ملکی راد 

دکتر عباس کریمی 

دکتر محمدرضا جلالی

دکتر ابراهیم آقامحمدی

دکتر داراب نبی زاده

دکتر اعظم رمضانی

دکتر علیرضا فقیهی

دکتر ناصر پورحسن

 

ثبت شده در تاریخ : ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۸ ساعت : ۰۴:۳۰ - تعداد بازدید : 149